Wondkliniek

Sinds enkele jaren is er in ons ziekenhuis – zowel in Brugge als in Oostende - een wondkliniek om enerzijds intramuraal een uniform beleid te voeren rond wondzorg, en anderzijds om deze zorg aan te bieden na verwijzing door een (huis)arts.

In de voorbije jaren hebben we op verschillende vlakken een evolutie doorgemaakt.

Dat de zorg voor een wonde specifieke kennis en kunde vereist, wordt meer en meer erkend door zowel de artsen als door de thuisverpleging. Het gevolg is het sneller en frequenter doorsturen van een patiënt vanuit de thuissituatie naar de wondkliniek. Het voordeel van de wondkliniek is een vlugge, multidisciplinaire aanpak en de beschikbaarheid van de nodige diagnostische middelen. De opvolging en het op de hoogte houden van de verwijzer is een essentieel onderdeel van de dienstverlening van de wondkliniek. Een bijkomend voordeel is dat deze verwijzers via het door ons uitgeschreven beleid op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen in de wondzorg.

Vanuit de wondkliniek en in samenspraak met de werkgroep wondzorg, waarin artsen van verschillende disciplines, apothekers en wondzorgspecialisten vertegenwoordigd zijn, worden nieuwe producten besproken en beoordeeld. Hierna start een proefperiode op de verpleegeenheden waarin de referentieverpleegkundigen wondzorg betrokken worden. Na deze proefperiode worden de resultaten kenbaar gemaakt aan het Medisch Farmaceutisch Comité en worden verdere stappen ondernomen om het meest geschikte product op te nemen in het formularium. Op deze manier wordt gestreefd naar een kwalitatief en toch financieel verantwoord wondzorgbeleid.

Met het oog op een uniform beleid en om de samenwerking met de wondkliniek te optimaliseren is er per verpleegeenheden een referentieverpleegkundige wondzorg. Op regelmatige tijdstippen komen deze verpleegkundigen samen om nieuwe technieken te leren en casussen te bespreken. De toepassing van topicale negatieve druktherapie (TNP) kent een enorm succes. Naast de klassieke toepassing worden meer en meer specifieke technieken gebruikt zoals TNP met spoeling (geïnfecteerde wonden), TNP ter preventie van wonddehiscentie en abdominale TNP.

Om deze TNP-therapie toegankelijk te maken voor de patiënten thuis, om een opname te vermijden of om de opnameduur te reduceren, is het gebruik van wegwerp TNP-toestellen in opmars. Patiënten met dergelijk toestel komen dan twee maal per week op consult om het verband te vernieuwen en de wonde evalueren.

De wondkliniek is in volle ontwikkeling en blijft verder innovatief werken om patiënten met moeilijke wonden te  behandelen en te helpen.

Dr. Sebastiaan Van Cauwenberge
Staflid Algemene, Kinder- en Vaatheelkunde

Baudewijn Oosterlynck - Filip Deceur
Wondzorgspecialisten

Campus Sint -Jan

Nadine Vanthournout, Dominique vandemoortele, Nadine Laroye
Wondszorgspecialisten

Campus Henri Serruys