Vierde live case cardiologie symposium

Op 14 september 2013 werd het vierde live case cardiologie symposium in het Concertgebouw Brugge bijgewoond door meer dan 400 artsen (huisartsen, spoedartsen, anesthesisten, cardiologen, hartchirurgen, sportartsen), verpleegkundigen,gezondheidseconomen en ook artsen verbonden aan verzekeringsinstellingen of aan de overheid.

Het doel is het delen van kennis en uitwisselen van ideeën tussen de betrokken zorgverleners met het oog op optimale cardiale zorg voor elke patiënt. Dit gebeurt steeds in het licht van de nationale en internationale aanbevelingen, de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen en de wensen van de maatschappij. De live cases stonden dit jaar in het teken van de 'team approach' en de 'veiligheid van de patiënt'. Het format werd behouden: live cases uitgevoerd in het cathlab of het operatiekwartier van het AZ Sint-Jan rechtstreeks uitgezonden in de grote concertzaal van het Brugse Concertgebouw, internationale gastsprekers en moderatoren, een panel van artsen van het AZ Sint-Jan, experten in de gezondheidseconomie en vraag & antwoord voor alle deelnemers. Live case 1 en 2 toonden live de behandeling van hartritmestoornissen: een patiënt met Wolf-Parkinson- White syndroom en een patiënt met voorkamerfibrillatie/ voorkamertachycardie.

Live case 3 en 4 toonden de behandeling van mitralisinsufficiëntie: thoracoscopisch herstel van mitraalklep (minimaal invasief) en percutaan herstel van de mitraalklep via de lies (MitraClip).

Voorkamerfibrillatie is de frequentste hartritmestoornis. In 2008 werden er in het AZ Sint-Jan 158 ablaties voor voorkamerfibrillatie uitgevoerd en in 2013 waren dat er zelfs 369. Mitralisklepinsufficiëntie is een hartklepziekte die de laatste jaren veel frequenter voorkomt o.a. ook door de stijgende levensverwachting.

Behandeling van mitralisklepinsufficiëntie is in de eerste plaats chirurgisch, maar indien de patiënt een te hoog risico loopt, bestaat er nu ook een percutane ingreep waarbij de mitralisklep hersteld wordt via de lies (MitraClip). Tot nog toe werden in het AZ Sint-Jan 10 van deze percutane ingrepen met succes uitgevoerd.

Dr. Yves Vandekerckhove

Diensthoofd Cardiologie

Campus Sint-Jan