Vergeet uw thuismedicatie niet... het kan van levensbelang zijn!

Medicatie is vaak een essentieel onderdeel in de behandeling van patiënten. De ziekenhuisapotheek zorgt voor een correcte bereiding en aflevering van medicatie. In het kader van het FOD project ‘klinische farmacie’ is er sinds 2010 bijna dagelijks een klinisch apotheker werkzaam op de verpleegafdeling orthopedie. Onze doelstelling bij deze farmaceutische zorg is het streven naar een maximale therapeutische werking van elk geneesmiddel.

Thuismedicatie: een probleem!

Na verloop van tijd stelden we op deze verpleegeenheid vast dat het beleid inzake thuismedicatie een knelpunt was. Uit zo'n ongeordende snoepdoos met uitgeduwde pillen valt niet te achterhalen over welke medicatie en dosering het gaat. Het prachtige kleurenpalet op en in de doos verbergt de ware aard: dit is een doos van Pandora. Om dergelijke situaties te voorkomen maakten wij een prioriteit van het thuismedicatiebeleid.

Thuismedicatiebevraging

Als ziekenhuisapotheker leveren wij onze bijdrage door de patiënt aan bed op een gestructureerde manier te bevragen. Bij elk geneesmiddel dat de patiënt inneemt, wordt de juiste naam, dosis, vorm en frequentie van inname gecontroleerd. Door bijkomende vragen te stellen zoals 'neemt u iets om te slapen?' of 'neemt u iets om de botten te versterken?', kunnen we een zo volledig mogelijk overzicht van alle thuismedicatie opmaken. Het is echter niet haalbaar voor de klinisch ziekenhuisapotheker om alle patiënten in het ziekenhuis extra te gaan bevragen. Daarom besloten wij om het bestaande project rond thuismedicatie een nieuw en breder leven in te blazen. Het doel is om bij elke opname van een patiënt een correct medicatieoverzicht te kunnen samenstellen.

Ziekenhuisbrede aanpak

Om dit te realiseren, besloten we om gebruik te maken van de thuismedicatiezak en het -­formulier. Bij elke geplande ziekenhuisopname worden beide als extra geheugensteuntjes aan de patiënt meegegeven. De patiënt wordt gevraagd om de originele verpakkingen van de thuismedicatie in de zak mee te brengen. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die zonder voorschrift verkrijgbaar zijn in de openbare apotheek en die de patiënt regelmatig inneemt. Het medicatieformulier kan door de patiënt al dan niet met hulp van familie, eigen apotheker, huisarts of thuisverpleegkundige thuis ingevuld worden. Uiteindelijk zal de zorgverlener bij opname in het ziekenhuis deze informatie kunnen gebruiken om bij de patiënt een correcte medicatieanamnese te kunnen afnemen. Om dit te bereiken is bijkomende opleiding van verpleegkundigen noodzakelijk en daarmee zijn we in 2013 dan ook gestart.

Als ziekenhuisapothekers zetten wij onze schouders onder dit project, maar we kunnen slechts slagen in onze opzet dankzij de sensibilisatie en medewerking van artsen, verpleegkundigen, poliklinieken, de opnamedienst en de zorgverleners in eerste lijn (huisartsen, apothekers, zorgverleners van de woonzorgcentra en thuisverpleegkundigen). Onze erkenning en oprechte dank voor hun medewerking!

Sarah Devloo, Carine De Vroe, Nathalie Bostyn, Veerle Grootaert

Ziekenhuisapothekers

Campus Sint-Jan