Samenwerking tussen orthopedische diensten van de Brugse ziekenhuizen

De orthopedische diensten van de campus Sint-Jan van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV en het AZ Sint-Lucas Brugge bereidden in 2013 alles voor met het oog op een daadwerkelijke samenwerking vanaf 1 januari 2014. Het doel van de samenwerking is een orthopedisch en traumatologisch topcentrum te creëren met regionale en supraregionale uitstraling, inspelend op een onmiskenbare trend van centralisatie en schaalvergroting in het medische landschap.

De missie is als volgt: een toonaangevende positie bekleden in de orthopedische chirurgie met uitmuntende klinische patiëntenzorg, gebruik makend van innovatieve technieken van het hoogste niveau, doorgedreven subspecialisatie, en bijzondere aandacht voor een brede toegankelijkheid voor patiënten, medewerkers en verwijzers.

De subspecialisatie laat bijzondere bekwaamheid toe in de orthopedische deelgebieden met optimalisatie van chirurgische technieken, stroomlijnen van klinische paden en gericht wetenschappelijk onderzoek. Dit model zal tevens garant staan voor een degelijke en brede opleiding van orthopedische assistenten en fellows. Dit alles dient gerealiseerd in nauwe samenwerking met de universitaire wereld.

Visie

Door de uitbouw en de versterking van de klinische activiteiten in de beide ziekenhuizen door doorgedreven subspecialisatie wensen beide diensten en ziekenhuizen het lokale zorgaanbod te versterken, waardoor patiënten van buiten de traditionele wervingsregio van beide ziekenhuizen kunnen aangetrokken worden. Dit zal gebeuren met gestructureerde en interne kwaliteitscontrole, door efficiënter gebruik van hoogtechnologische ziekenhuisuitrusting en met respect voor het eigen karakter en voor de ethische standpunten van beide ziekenhuizen.

Modaliteiten

Alle stafleden zullen op beide locaties klinische, heelkundige  en wetenschappelijke activiteiten ontplooien. Op termijn wordt ook een centrale locatie gezocht voor geprivatiseerde praktijk. De orthopedisch chirurgische en traumatologische zorg wordt in principe geleverd op de campus waar de patiënt zich aanbiedt. De poliklinische activiteit van elke subspecialisatie zal worden aangeboden in de beide ziekenhuizen met respect voor de keuzevrijheid van de patiënt.

De associatie streeft naar maximale vertegenwoordiging en actieve participatie in de diverse (inter)nationale
wetenschappelijke verenigingen en plant het organiseren van congressen en wetenschappelijke bijeenkomsten. Jaarlijkse evaluatie van de samenwerking met de directies is voorzien.

Stafinvulling en organigram

De nieuwe associatie plant dagelijkse raadpleging in de  beide ziekenhuizen om de toegankelijkheid van de zorg te verzekeren en de wachtlijsten te beperken. Per anatomische regio of specifieke pathologie zal een gespecialiseerd team van orthopedisch chirurgen de zorg verzekeren: wervelkolom, schouder- en elleboogchirurgie, handchirurgie, heupchirurgie, kniechirurgie, voet- en enkelchirurgie en expertises. De chirurgische activiteit zal evenwichtig verdeeld worden over beide ziekenhuizen. De wacht voor beide ziekenhuizen wordt permanent verzekerd door twee stafleden met een algemeen orthopedische wacht en een wacht voor handchirurgie in het kader van het handcentrum en S.O.S. hand. Behalve de stafleden zal de zorg ook verzekerd worden door een 8-tal artsen-specialisten in opleiding, fellows in een subspecialisatie en een zaalarts.

Dr. Bruno Vandekerckhove

Diensthoofd Orthopedie

Campus Sint-Jan