O-balans: een revalidatieprogramma op maat van de oncologische patiënt

Een goede revalidatie, na een behandeling voor kanker, is bijna niet meer weg te denken uit het behandeltraject. Ook het AZ Sint-Jan is mee op de kar gesprongen, om de groeiende groep oncologische patiënten optimale zorg aan te bieden.

Vandaag de dag neemt de prevalentie van kanker toe. Steeds meer mensen worden gedurende hun leven geconfronteerd met kanker. Gelukkig staat de wetenschap niet stil en kunnen heel wat kankerpatiënten geholpen worden. De therapie bestaande uit chemo, radiotherapie, operatie, medicatie, … laat echter zijn sporen na.

De vermoeidheidscirkel doorbreken

70% van de kankerpatiënten klaagt over vermoeidheid tijdens chemotherapie en radiotherapie. 30% kampt met een chronische vermoeidheid die hun dagelijks functioneren beïnvloedt en ondermijnt. Multipele factoren liggen aan de basis van die vermoeidheid, waaronder pijn, angst, anemie, infecties, spierpijnen, slaapstoornissen, ... Hierdoor verlaagt het energiepeil van de kankerpatiënt waardoor ze minder bewegen, met spierzwakte en verminderde conditie tot gevolg. Dit systeem versterkt zichzelf waardoor de vermoeidheid blijft toenemen.
Via het programma O-balans trachten we deze vicieuze cirkel te doorbreken. Uit onderzoek is gebleken dat fysieke training, op maat van de patiënt, een positieve invloed heeft op die vermoeidheid en eveneens op de mentale weerbaarheid.

o balans 2

Ons programma O-balans

Het AZ Sint-Jan is gestart met O-balans, nu ruim een jaar geleden en het programma is een groot succes. Er wordt samengewerkt met artsen, maatschappelijk werkers, psychologen, zorgverpleegkundigen, diëtisten en kinesisten. Het programma duurt vier maanden, waarbij telkens twee maal per week anderhalf uur getraind wordt. Bij de aanvang en op het einde van het fysieke revalidatieprogramma leggen de patiënten een maximale fietsproef af. Hierbij wordt de weerstand, via een rampprotocol en na een opwarmingsfase van drie minuten, progressief opgedreven tot uitputting. Het aantal omwentelingen wordt vooraf vastgelegd op 55-65 rpm. Naast het hartritme wordt via ergospirometrie de maximale zuurstofopname gemeten en worden de ventilatoire drempels bepaald. Op die manier krijgen we inzicht in de inspanningstolerantie en de fysieke toestand van de patiënt, waarna een conditieprogramma op maat gemaakt wordt. Per maand is er een hydrosessie voorzien waar de patiënten oefeningen krijgen voor watergewenning, spierkracht en uithouding. De trainingssessies worden aangevuld met diverse infosessies, gegeven door de klinisch psycholoog. De infosessies kunnen gaan over seksualiteit en intimiteit, coping met vermoeidheid, slaapstoornissen, maatschappelijke re-integratie, … Deze sessies vervolledigen de revalidatie om zo een goede balans tussen lichaam en geest te bekomen.

Maaike Penez, kinesitherapeut
Lien Decorte, klinisch psycholoog

Campus Sint-Jan