Netwerk stamceltransplantatie

De afdeling hematologie van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV vervult sinds jaar en dag de rol van referentiecentrum voor intensieve hematologische zorg in West-Vlaanderen. Met 30 allogene en 40 autologe stamceltransplantaties in 2013 situeert de transplantatieactiviteit van de afdeling zich bij de top in Vlaanderen. Deze concentratie van zorg is mogelijk dankzij een stevig verankerd en goed functionerend netwerk van artsen en ziekenhuizen die patiënten voor intensieve hematologische zorg verwijzen.

Stamceltransplantatie, een risicovolle onderneming

Een stamceltransplantatie is een behandeling die voor heel wat patiënten met een hematologische aandoening perspectief biedt op genezing. Het is echter ook een behandeling met een hoog risico op complicaties die fataal verlopen bij gemiddeld 20% van de patiënten. Om die reden wordt deze behandeling enkel toegepast bij goed geselecteerde patiënten met hoog-risico maligniteiten.

Concentratie van zorg

Het is voldoende aangetoond dat het succes van een stamceltransplantatie samenhangt met de expertise en de activiteitsgraad van het transplantatiecentrum. De ontwikkeling van mini-transplantaties en transplantaties met onverwante donoren, half-identieke familiedonoren en navelstrengbloed hebben geleid tot een bredere toepassing maar ook een toegenomen complexiteit van deze behandeling. Stamceltransplantatie is daarom bij uitstek een medische activiteit waarvoor concentratie van zorg in een referentiecentrum van het allergrootste belang is. De afdeling hematologie van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV realiseert zijn functie als referentiecentrum dankzij een doorgedreven subspecialisatie van de stafleden hematologie, een interactieve samenwerking met het labo hematologie en stamcellabo en de beschikbaarheid over een compleet en innovatief diagnostisch en therapeutisch aanbod.

Nabijheid van zorg

Concentratie van zorg in referentiecentra brengt langere reistijden voor patiënten met zich mee, wat in ons zorglandschap weliswaar een relatief gegeven is. Hoe dan ook is ook nabijheid van zorg een aspect van goede zorg, zolang er niet aan kwaliteit ingeboet wordt. De stafleden van de afdeling hematologie trachten aan dit aspect tegemoet te komen door het uitoefenen van consulentschappen binnen het netwerk, waardoor de hematologische zorg waar mogelijk in een nabijgelegen centrum kan plaatsvinden.

Samenwerking met AZ Groeninge Kortrijk

De lang bestaande samenwerking met het AZ Groeninge in Kortrijk kreeg recent een extra dimensie door het opstarten van ambulante activiteit en een intensere samenwerking tussen de laboratoria hematologie en pathologie van beide ziekenhuizen. Wekelijks verzekert onze afdeling hematologie er consultaties en dagopnames. Op die manier wordt de voorbereiding en follow-up van patiënten in een stamceltransplantatietraject gefaciliteerd en wordt gestreefd naar een optimale balans tussen concentratie en nabijheid van zorg.

Dr. Tom Lodewyck

Staflid Hematologie

Campus Sint-Jan