Multidisciplinaire schouderzorg

Vier pezen, samen de rotator cuff, laten de schouder toe te bewegen. Maar deze pezen zijn onderhevig aan slijtage, en een gehele of gedeeltelijke scheur kan het gevolg zijn van een normaal verouderingsproces. De oorzaak kan ook een bijzondere belasting zijn bij welbepaalde beroepen of sporten of door een ongeval. Pijn, bewegingsbeperking en krachtverlies van de schouder zijn het gevolg. Een gescheurde pees zal echter nooit spontaan herstellen, in vele gevallen is een operatie van de rotator cuff de enige oplossing.

Net als in de andere Belgische ziekenhuizen, kennen we ook in het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV steeds meer herstelingrepen van de pezen rondom de schouder. De operatie waarin de peesscheuren gehecht worden, is veel minder ingrijpend dan voorheen omdat dit arthroscopisch wordt uitgevoerd (kijkoperatie).

Het toenemend aantal ingrepen, de moeilijke revalidatie, het bestaan van vele twijfels en onzekerheden bij de patiënt, het verplegend personeel en collega-huisartsen, de beperkte info en coördinatie, maken een zorgprotocol noodzakelijk. Op de campus Henri Serruys werd -naar analogie met het concept 'Joint Care'- de multidisciplinaire schouderzorg in het leven geroepen. Door standaardisatie en protocollering, stimulatie van groepsdynamica, continue patiëntenvoorlichting en het ontwikkelen van een transmurale samenwerking, verbetert de zorgverlening in de schouderchirurgie.

Maandelijks worden er preoperatieve informatievergaderingen georganiseerd voor alle patiënten die in de komende maand dergelijke arthroscopische rotator cuff hersteloperatie zullen ondergaan op deze campus. Er wordt toelichting gegeven omtrent de opname, de verschillende aspecten van de ingreep, de narcose, de nabehandeling en de revalidatie. De toelichting wordt gegeven door een verpleegkundige van de afdeling orthopedie, de schouderchirurg, de anesthesist en de revalidatie-arts.

Dankzij de werkwijze is de patiënt goed ingelicht en dus ontspannen en vol vertrouwen, de sleutel tot een vlot herstel. De medische en therapeutische richtlijnen kunnen efficiënt overgebracht worden, de thuiszorg kan voorbereid worden. Ook de chirurg en de andere medewerkers zijn ontspannen. Er is tijd voor goede toelichting bij het informed consent en alles verloopt zeer professioneel. De patiënten zijn tevreden.

Dit alles vergt evenwel een grote inspanning van de medewerkers, van de collega's en van het ziekenhuis. De timing en het groeperen van de ingrepen en de controleraadplegingen vereist de nodige aandacht. Door de multidisciplinaire organisatie kan de patiënt ook het gevoel krijgen beperkt te worden in zijn keuzevrijheid. De multidisciplinaire schouderzorg heeft als doel het verbeteren van de kwaliteit van de zorgverlening en dit wordt bereikt.

Dr. Steven Van Eeckhoudt

Staflid Orthopedie

Campus Henri Serruys