Korzybski Internationaal

Het Korzybski instituut werd in 1982 opgericht als opleidingsinstituut in de systemische en Ericksoniaanse psychotherapie. Het werd opgericht door het toenmalig departementshoofd psychiatrie dr. Luc Isebaert, die nog altijd directeur is van het instituut. In de loop van de jaren is het Korzybski instituut uitgegroeid tot een internationaal opleidingscentrum dat psychotherapie opleidingen organiseert in diverse Europese landen waaronder België, Nederland, Frankrijk en Duitsland.

Korzybski International organiseert o.a. een introductiecursus, diverse workshops, een 4-jarige opleiding in de oplossingsgerichte cognitieve en systemische therapie en Ericksoniaanse interventies, en een internetgebaseerde opleiding in de oplossingsgerichte cognitieve en systemische therapie.

Sedert de oprichting van het Korzybski instituut is er een nauwe samenwerking met het departement psychiatrie. De meeste van de opleidingsdagen gaan door in ons ziekenhuis op de campus SFX. Een groot deel van de medewerkers van het departement psychiatrie, van alle disciplines - verpleegkundigen, kinesisten, ergotherapeuten, maatschappelijk werkers, psychologen, artsen-specialisten psychiatrie in opleiding, psychiaters,… - volgde of volgt een psychotherapeutische opleiding in het Korzybski instituut. De teams van de verschillende afdelingen psychiatrie hebben aldus, naast hun basisopleiding, een specifieke psychotherapeutische vorming. Hierdoor is er binnen het departement psychiatrie een duidelijk psychotherapeutische visie die gedragen wordt door de meeste personeelsleden, wat een belangrijke meerwaarde is in de ondersteuning en behandeling van patiënten met psychiatrische stoornissen. Dit zorgt ook voor samenhang in de multidisciplinaire benadering van de patiënt.

Dr. Hans van den Ameele

Departementshoofd Psychiatrie - Psychosomatiek

Geert Lefevere

Klinisch Psycholoog en opleider aan het Korzybski Instituut

Erwin De Bisschop

Begeleider systeemtherapie en opleider aan het Korzybski Instituut

Campussen Sint-Jan en SFX