Help mijn kind moet in slaap!

Daar waar nieuwe producten en monitoring vanzelfsprekend zijn geworden in de anesthesie, gaan we in ons ziekenhuis verder wat betreft preoperatieve voorbereiding en het begeleiden van onze allerkleinsten wanneer ze onder narcose gebracht worden.

Kinderanesthesie

In de zorg voor onze jongste patiënten worden we als anesthesist vaak geconfronteerd met angst voor de narcose, dit dan niet zozeer bij de kinderen zelf maar ook bij hun ouders. Gelukkig kunnen we hen meestal geruststellen, de morbiditeit en mortaliteit bij anesthesie is de laatste decennia drastisch gedaald. Verschillende factoren hebben hieraan bijgedragen: onder andere veiligere producten, betere monitoring, betere preoperatieve oppuntstelling en een beter opleidingsniveau van de anesthesisten.

Verschillende van onze anesthesisten zijn bijzonder opgeleid in de kinderanesthesie, en zetelen in de board van de BAPA (Belgian Association Pediatric Anesthesia) waarvan het jaarlijks congres in 2012 op campus Sint-Jan doorging.
Ook zetelen twee van onze collega's in de nationale werkgroep "pijn bij kinderen" waar het pijnbeleid voor heel België wordt bekeken en geoptimaliseerd. We werken nauw samen met pediaters en neonatologen die gespecialiseerd zijn in onder andere kindercardiologie, kinderpneumologie en kinderendocrinologie. Een aantal jaren geleden werd binnen de muren van het operatiekwartier een werkgroep pediatrische anesthesie opgericht, met maandelijkse vergadering en journal club voor anesthesieverpleegkundigen met bijzondere interesse voor de pediatrische anesthesie. De trimesteriele voordrachten van deze werkgroep kennen steeds zeer veel bijval, ook vanuit andere centra en vanuit disciplines zoals intensieve zorgen, spoedopname, pediatrie en neonatologie.

Dagrecovery

Naar aanleiding van het Koninklijk Besluit (13/07/2006) aangaande het zorgprogramma voor kinderen, waarbij een van beide ouders permanent bij het wakkere kind aanwezig mag zijn, ontwikkelden wij een volledig traject waarbij ouders hun kind vanaf het onthaal tot bij de inductie kunnen begeleiden, hierin bijgestaan door een spelleidster. De laatste stap in dit traject was het voorzien van een kindvriendelijke dagrecovery waar ouders ook postoperatief onmiddellijk terug bij hun kind kunnen zijn.
Waar het aantal narcoses voor kinderen de laatste jaren vrij stabiel is rond de 1850, merken we toch een verdubbeling van het aantal ingrepen voor neonatologie, wat de expansie van onze dienst neonatologie weerspiegelt.

kinderanesthesie3

     kinderanesthesie4

Zorg op maat

Wij zijn er als dienst van overtuigd dat in een centrum als het onze, waar zich frequent bijzondere pediatrische pathologie aanbiedt, de aangeboden zorg optimaal en op maat dient te zijn. De hoekstenen hiervan blijven een nauwe samenwerking met onze collega's kinderchirurgen, pediaters en neonatologen, permanente bijscholing en opleiding aan onze anesthesieverpleegkundigen, organiseren van werkgroepen maar vooral de dagelijkse praktijk met bijzondere aandacht voor het kind en zijn ouders.

Dr. Thomas Verhaeghen, Dr. Birgit Loveniers, Dr. Steven Cnudde

Stafleden Anesthesie

Campus Sint-Jan