Elektronische pickingkast voor medicatie op spoedgevallen

Sinds kort zijn we gestart met het gebruik van een elektronische pickingkast op de spoedgevallendienst van zowel de campus Sint-Jan als de campus Henri Serruys. Dit is een elektronisch gestuurde voorraadkast voor medicatie. In plaats van de typische voorraadkast staat nu een computergestuurde afgesloten ladenkast waarin alle medicatie netjes opgeborgen is.

Kwaliteit en veiligheid

Het gebruik van dergelijke kast levert een belangrijke bijdrage aan het verhogen van medicatieveiligheid en het verminderen van medicatiefouten. Bij het aanduiden van  het gewenste geneesmiddel in het programma gaat alleen de geneesmiddelenlade open waarin dat geneesmiddel zich bevindt. Voor verdoving is het zelfs zo dat enkel het aantal kan uitgenomen worden dat aangeduid werd. Dankzij deze kast wordt het voor de verpleegkundigen mogelijk efficiënter en meer kwaliteitsvol te werk te gaan.

Samenwerking tussen apotheek en spoedgevallendienst

Toen we het idee opperden om een elektronische pickingkast te installeren op de dienst spoedgevallen was er toch enige vorm van wantrouwen aanwezig. De medicatie is immers  niet meer vrij beschikbaar maar zit afgesloten in een kast. Enkel via het ingeven in het programma van wat gewenst wordt en het automatisch aanmaken van een voorschrift kan nog medicatie uitgenomen worden. De medicatie wordt ook onmiddellijk geregistreerd op naam van de patiënt. Deze meningen zijn echter snel veranderd van zodra meer toelichting gegeven werd. De kast wordt frequent aangevuld door onze apotheekassistenten, alles is altijd op zijn plaats terug te vinden en de voorraadtekorten zijn verminderd.

Samen met de hoofdverpleegkundigen van spoed, de stafmedewerker ICT en een urgentiearts werd door een ziekenhuisapotheker voor de campus Sint-Jan een lijst opgesteld met de medicatie die in de kast moet aanwezig zijn.

Voor de campus Henri Serruys werkten apothekers, de hoofdverpleegkundige en de ICT-dienst mee aan de opstart van de Vanas-kast. Zij verzorgden de opleiding van de verpleegkundigen en hebben ook het volledige spoedteam warm gemaakt voor de komst van de elektronische pickingkast.

Noodkast apotheek

Er zijn concrete plannen voor het installeren van een elektronische pickingkast op de campus Sint-Jan op de vijfde verdieping, vlak bij de apotheek. Deze kast zal dienst doen als noodkast apotheek. Wanneer er 's avonds of tijdens het weekend medicatie nodig is voor een patiënt of als een nieuwe therapie wordt opgestart, dan zal daar de medicatie te vinden zijn voor de eerste toedieningen aan de patiënt. Dit moet zorgen voor een hogere kwaliteit en efficiëntie van zorg. De ziekenhuisapothekers staan ten volle achter het gebruik van deze kasten, dit moet zorgen voor een correcte aflevering en aanrekening van de medicatie die toegediend wordt aan de patiënt. Dit komt de apotheek, de spoeddienst en ook de patiënt ten goede.

Kim Herman en Sarah Devloo, ziekenhuisapothekers
Campus Sint-Jan