Cyberlab: een stap vooruit in patiëntenveiligheid

Cyberlab is een webgebaseerd orderinvoersysteem dat met het labinformaticasysteem wordt geïntegreerd. Het is een gebruiksvriendelijke webtoepassing dat aan de individuele behoefte van elke gebruiker kan worden aangepast. Het zorgt voor een snel en begeleid aanvragen van labtesten. Foutieve labresultaten zijn in 75% van de gevallen te wijten aan een verkeerde handeling in de preanalytische fase (fouten bij patiëntidentificatie, verkeerd afnamemateriaal, foutieve afname). Door het gebruik van bedside scanning voor positieve identificatie worden de preanalytische fouten gereduceerd.

Testfase

In augustus 2011 werd op de pilootafdeling chirurgie met cyberlab van start gegaan. Het was een  primeur binnen de Vlaamse ziekenhuizen om met een volledige wireless  opstelling (computer en scanner) te werken. Gedurende een jaar werd proefgedraaid en werden alle  labaanvragen met cyberlab uitgevoerd. Problemen met software en hardware, transmissieproblemen naar  het digitaal patiëntendossier (CPD) en inlogmoeilijkheden werden in samenwerking met de ICT- dienst opgelost.  Elke afdeling en elke arts kan een eigen panel van labtesten creëren in cyberlab zodat aanvragen sneller en juister kunnen worden geplaatst, daarnaast bestaat er een zoekfunctie om minder frequent aangevraagde testen snel terug te vinden. Verpleegkundigen kunnen aanvragen plaatsen in opdracht van een arts. Deze aanvragen moeten altijd geautoriseerd worden door de behandelende arts. Na de creatie van een aanvraag worden etiketten met barcode op de verpleegafdeling uitgeprint en op de  monsters gekleefd. Na de afname worden de monsteretiketten en de polsband van de patiënt gescand. De computer geeft een alarm als afnamemonsters en patiëntgegevens niet overeenstemmen. De monsters worden na correcte afname, papierloos, met de buizenpost naar het lab verstuurd. In het lab worden de monsters opnieuw gescand en (na centrifugatie) onmiddellijk aangeboden op de toestellen voor analyse. Dit resulteert in een snellere resultaattransmissie naar het digitale patiëntendossier.

Uitrol en implementatie

Vanaf september 2012 werd cyberlab verder uitgerold naar  alle verpleegafdelingen met uitzondering van de afdeling psychiatrie (probleem met de polsbanden). Cyberlab werd op de dienst spoedgevallen na de opstart tijdens de zomerperiode tijdelijk 'on hold' gezet wegens inefficiënte doorstroming van patiëntgegevens vanuit de toepassing patiëntenadministratie (PADM) naar cyberlab op piekmomenten.

Vanaf september werd er op de dienst spoedgevallen opnieuw opgestart, dit keer met succes.

Resultaten en besluit

Alle verpleegkundigen, verantwoordelijke laboranten en ICT-medewerkers hebben zeer goed samengewerkt om de
implementatie van cyberlab tot een goed einde te brengen. Een deel van de artsen plaatst vandaag aanvragen voor patiënten via cyberlab. Enkel op de afdeling intensieve zorgen is de implementatie nog niet gelukt.

Dr. Suzy Van Erum

Diensthoofd Labaratorium

Campus Henri Serruys